Quy trình đánh giá nội bộ
tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 1. Hành vi đạo đức: Sự tin cậy, tính chính trực, tính bảo mật và sự thận trọng là điều cần thiết để đánh giá
 2. Trình bày hợp lý: Các phát hiện, kết luận và báo cáo kiểm toán phản ánh trung thực và chính xác các hoạt động kiểm toán
 3. Chăm sóc nghề nghiệp: Kiểm toán viên phải thực hiện sự chăm sóc phù hợp với tầm quan trọng của nhiệm vụ mà họ thực hiện;
 4. Tính độc lập: Kiểm toán viên phải độc lập với hoạt động được đánh giá và khách quan
 5. Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng : Bằng chứng phải có thể kiểm chứng được và dựa trên các mẫu thông tin có sẵn.

ISO là gì ?

ISO là tên viết tắc của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). ISO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

LỢI ÍCH CỦA ISO 9001
Áp dụng trong kinh doanh và sản xuất

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một phương pháp tiếp cận có hệ thống và theo quy trình để quản lý doanh nghiệp của bạn. Nó được thiết kế để hỗ trợ các công ty trong việc đảm bảo bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng của bạn, trong khi cung cấp một mức độ nhất quán về chất lượng và sự hài lòng.

Quy trình chứng nhận sản phẩm

 1. Tiếp xúc ban đầu
 2. Tiếp nhận chứng nhận đăng ký chứng nhận sản phẩm
 3. Lên kế hoạnh đánh giá
 4. Tiến hành đánh giá
 5. Thẩm tra kết quả đánh giá
 6. Quyết định chứng nhận
 7. Giám sát duy trì chứng nhận
 8. Đánh giá chứng nhận lại