VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH UASL VIỆT NAM là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành tại Việt Nam.
UASL được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động các dịch vụ chứng nhận đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001.

TIN TỨC

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

logo
1