14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, nhằm tạo ra một hệ thống giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức/doanh nghiệp chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

2. Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015 được một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO 14001:2015

3. Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 yêu cầu doanh nghiệp xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của mình như: ô nhiễm không khí, đất, nước; góp phần ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu; sử dụng tài nguyên. Ngoài ra, các quy định của pháp luật trong nước cũng như quốc tế ngày càng yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong vấn đề môi trường, án phạt cao và khắt khe hơn khiến doanh nghiệp phải tốn kém chi phí, thời gian và nhân lực để giải quyết khi xảy ra sự cố môi trường.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và có chứng nhận ISO 14001, nhưng đây được coi như tấm “thẻ xanh” giúp doanh nghiệp dễ dàng tiến vào thị trường hơn, có sức mạnh ảnh hưởng lớn tới quyết định của khách hàng và các bên liên quan khác, cũng như giúp doanh nghiệp tránh được những tổn thất khi xảy ra sự cố liên quan đến môi trường.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đã chú ý đến áp dụng ISO 14001 vào doanh nghiệp, tiên phong đi trước với chứng nhận ISO 14001 và đạt được nhiều thành công tại thị trường trong và ngoài nước. ISO 14001:2015 cũng dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 45001.

4. Lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015

Doanh nghiệp áp dụng ISO 14001:2015 sẽ nhận được những lợi ích như sau:

 • Đáp ứng các quy định của pháp luật và nhà nước về môi trường.
 • Xác định và giải quyết các rủi ro liên quan đến môi trường để cải thiện hoạt động doanh nghiệp.
 • Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả, tăng lợi nhuận.
 • Đáp ứng yêu cầu khách hàng và tăng khách hàng có giá trị hơn.
 • Là nền tảng để phát triển các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO 45001…).

Lợi ích doanh nghiệp đạt được khi có Giấy chứng nhận ISO 14001:2015:

 • Nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác, xã hội.
 • Thuận lợi trong việc mở rộng kinh doanh ra khuc vực và quốc tế.
 • Tăng lợi thế cạnh tranh, đấu thầu trong nước và quốc tế.
 • Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý môi trường.

5. Cách nhận Giấy chứng nhận ISO 14001:2015

Doanh nghiệp trước khi quyết định làm giấy chứng nhận ISO 14001:2015, cần tìm hiểu rõ các thông tin như sau:

 • Giấy chứng nhận ISO 14001 không bắt buộc, nhưng có thể tăng niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đôi khi là điều kiện bắt buộc để làm việc với một số khách hàng nhất định.
 • Nhiều doanh nghiệp đã hưởng lợi và thành công nhờ áp dụng tiêu chuẩn và có giấy chứng nhận ISO 14001.
 • Tìm hiểu tổ chức đánh giá uy tín và chất lượng (Không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được công nhận).
 • Nếu doanh nghiệp cần Giấy chứng nhận ISO 14001, cần tìm một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ ba – UASL) đánh giá doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo các điều khoản của ISO 14001 và tổ chức đó sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận ISO 14001 (Chứng chỉ ISO 14001).
 • Chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm theo quy định chung trên toàn thế giới.