Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì ?
Câu hỏi này xuất hiện rất thường xuyên và bài viết này nhằm cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về ISO 45001 cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn, cấu trúc và các bước để Doanh nghiệp đạt được chứng nhận chứng nhận.

 GIỚI THIỆU TIÊU CHUÂN ISO 45001 

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Hàng năm, có khoảng 2,78 triệu ca tử vong liên quan đến an toàn lao động trên toàn thế giới .Ngoài ra, có khoảng 374 triệu ca chấn thương và bệnh tật liên quan đến lao động mỗi năm.
ILO ước tính trên toàn thế giới, tổng chi phí cho các thương tích, bệnh tật và tử vong liên quan đến lao động là khoảng 3,94% GDP toàn cầu, khoảng 2,99 nghìn tỷ USD .

Mới đây, ngày 30/8, tại khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, TP.Từ Sơn (Bắc Ninh) đã xảy ra sự cố tai nạn lao động nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 Công ty TNHH Seojin Auto khiến hơn 34 người bị thương và thiệt hại nặng nề và tài sản.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/no-uong-ong-tai-khu-cong-nghiep-34-cong-nhan-bi-thuong-a567161.html

Để giúp các công ty giải quyết vấn đề này. ISO đã quyết định tạo ra một quy định mới dựa trên các tiêu chuẩn an toàn & sức khỏe nghề nghiệp khác như OHSAS 18001 , Hướng dẫn và tiêu chuẩn về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế .

Đó là ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

 NGUỒN GỐC CỦA TIÊU CHUÂN ISO 45001 

ISO 45001 là tiêu chuẩn ISO cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này đã được xuất bản vào năm 2018 để thay thế OHSAS 18001: 2007.
ISO 45001 là Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S).  Giúp tổ chức cải thiện hiệu suất OH & S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và tổn hại sức khỏe . ISO 45001 được dự định áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại và tính chất của nó.

Tiêu chuẩn được phát triển bởi một ủy ban của các chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và tuân theo các cách tiếp cận hệ thống quản lý chung khác như ISO 14001 và ISO 9001. ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên cho Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 45001:2018 được ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018.

 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUÂN ISO 45001 

1. GIÚP DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OH & S)

Hệ thống quản lý OH & S giúp Doanh nghiệp quản lý tốt hơn các vấn đề liên quan tới OH & S. Cụ thể:Lợi ích tiêu chuẩn ISO 45001

 • Thực hiện chính sách và các mục tiêu OH & S.
 • Thiết lập các quy trình có hệ thống để đảm bảo các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.
 • Xác định các mối nguy hiểm và rủi ro OH & S.
 • Loại bỏ và kiểm soát các mối nguy về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát hoạt động.
 • Nâng cao nhận thức về các rủi ro trong an toàn lao động.
 • Đảm bảo công nhân nhận thức được vai trò của mình trong an toàn lao động.

2. ĐÁP ỨNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI PHÁP LUẬT

Hiện tại, rất nhiều các văn bản pháp luật yêu cầu Doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp khi kinh doanh, sản xuất.
Việt Nam đã có Luật an toàn vệ sinh lao động. Cùng với nghị định của Chính phủ và các thông tu hướng dẫn. Các quy định về an toàn lao động ngày càng chặt chẽ hơn.

Trong năm 2020, theo dự kiến, một số ngành nghề sẽ bắt buộc phải áp dụng ISO 45001.

3. ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA KHÁC HÀNG

Hiện tại, ở một số thị trường,  tuân thủ OHSAS 18000/ ISO 45001 như một điều kiện bắt buộc. Vì vậy rất nhiều khách hàng đã yêu cầu tổ chức cần phải áp dụng và đạt được chứng nhận ISO 45001.
Ngoài ra, Doanh nghiệp khi đạt được chứng nhận ISO 45001 sẽ nâng cao uy tín và hình ảnh của mình với khách hàng.
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có nhiều lợi ích trực tiếp như:

 • Giảm chi phí chung cho các sự cố, giải quyết sự cố an toàn lao động.
 • Giảm thời gian chết và chi phí gián đoạn hoạt động do tai nạn lao động.
 • Giảm chi phí bảo hiểm.

 DOANH NGHIỆP NÀO NÊN ÁP DỤNG ISO 45001 

Câu trả lời đơn giản là tất cả các tổ chức. 

Tiêu chuẩn có thể được sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp cho các lĩnh vực khác nhau.
Cũng giống như Tiêu chuẩn OHSAS 18001. Nếu doanh nghiệp muốn giảm thiểu rủi ro có liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên, các khách đến thăm cũng như nhà cung ứng và cung cấp dịch vụ. hãy tiến hành áp dụng và thực hiện chứng nhận ISO 45001 cho doanh nghiệp của mình !

ISO 45001 liên quan đến các tiêu chuẩn khác như thế nào ?

Tích hợp tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001 tuân theo cách tiếp cận cấu trúc cấp cao đang được áp dụng cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, chẳng hạn như ISO 9001 (chất lượng) và ISO 14001 (môi trường). Khi xây dựng tiêu chuẩn, ISO đã cân nhắc đến nội dung của các tiêu chuẩn quốc tế khác (như OHSAS 18001 hoặc Tổ chức Lao động Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế, ILO).

Doanh nghiệp sẽ thấy yêu cầu của ISO 45001 khá tương đồng với các tiêu chuẩn khác. Điều này sẽ cho phép chuyển đổi hệ thống quản lý OH & S hiện có sang sử dụng ISO 45001. Và cũng sẽ cho phép liên kết, tích hợp với các yêu cầu của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác vào các quy trình quản lý chung của tổ chức.

 TIÊU CHUẨN ISO 45001 CÓ THAY THẾ OHSAS 18001 

Với việc phát hành ISO 45001: 2018 là tiêu chuẩn mới để tạo ra Hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS). Một câu hỏi đặt ra là  điều gì sẽ xảy ra với OHSAS 18001: 2007. Do tiêu chuẩn này không được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Mà thay vào đó được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Anh (BSI). Nên ISO 45001 có phải là tiêu chuẩn thay thế hay không ? Nếu bạn đang có OHSAS 18001. Doanh nghệp có cần chuyển sang ISO 45001 không ?

Câu trả lời ngắn gọn là Có. Bởi vì ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001.

THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI TỪ OHSAS 18001 SANG ISO 45001

Chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 45001

Theo tổ chức ISO, thời gian chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 là 03 năm. Các tổ chức vẫn có thể được chứng nhận theo OHSAS 18001 hoặc giám sát theo tiêu chuẩn cũ cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2021.
Nếu bạn đã được chứng nhận trước ngày 12 tháng 3 năm 2018, việc đánh giá giám sát theo tiêu chuẩn cũ.  Nhưng khi  chứng nhận, thì bắt buộc phải chứng nhận theo ISO 45001. Vì thời điểm chứng nhận lại tiêu chuẩn cũ sẽ hết hạn.

Nếu bạn chứng nhận sau ngày 12/03/2018. Doanh nghiệp nên lựa chọn chứng nhận theo ISO 45001.

CÁC BƯỚC CHUYỂN ĐỔI TỪ OHSAS 18001 SANG ISO 45001

Các bước chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 bao gồm 12 bước quan trọng. Bao gồm:

1) Xác định bối cảnh của tổ chức .
2) Liệt kê tất cả các bên quan tâm.
3) Xem lại phạm vi của OH & SMS.
4) Thể hiện sự lãnh đạo.
5) Căn chỉnh các mục tiêu OH & S với chiến lược của công ty.|
6) Đánh giá rủi ro và cơ hội .
7) Xác định và đánh giá các mối nguy OH & S.
8) Xác định nghĩa vụ tuân thủ.
9) Kiểm soát thông tin tài liệu.
10) Kiểm soát hoạt động.
11) Đánh giá hiệu suất.
12) Đo lường và báo cáo.

 CẤU TRÚC CỦA TIÊU CHUẨN ISO 45001: 2018 

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH & S.

Điều khooản 1 đến 3 cung cấp chi tiết về phạm vi và giải thích, thuật ngữ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn. Các yêu cầu cụ thể được nêu từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Mặc dù bạn có thể trình tự đáp ứng từng điều khoản tiêu chuẩn theo thời gian. Nhưng việc bạn đáp ứng nó riêng lẻ sẽ khiếnbạn phải quay lại từng điều khoản và sửa đổi. Vì nếu bạn không có cái nhìn tổng thể, việc xây dựng của bạn có thể nên chồng chéo và phức tạp.

Đầu tiên, bạn cần nắm được tổng thể về cấu trúc điều khoản của ISO 45001. Cụ thể:Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 45001

Điều khoản 4: Bối cảnh của Tổ chức

Điều khoản 4 yêu cầu mỗi tổ chức phân tích và hiểu bối cảnh hoạt động của mình. Bao gồm bên ngoài lẫn bên trong và hiểu nhu cầu của các bên quan tâm. Yêu cầu này cũng sẽ bao gồm hiểu biết về pháp luật, nhân viên, các bên liên quan và các yêu cầu của cổ đông.

Doanh nghiệp cần xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH & S.

Điều khoản 5: Lãnh đạo và tham gia của mọi người

Điều khoản này yêu cầu cam kết của lãnh đạo và sự tham gia của tất cả nhân viên. Điều này nhấn mạnh rằng yêu cầu sức khỏe và an toàn sẽ là quan tâm của cả tổ chức. Toàn bộ tổ chức sẽ cùng thực hiện, chứ không phải là chỉ 01 người hoặc 01 nhóm thực hiện.

Điều khoản 6: Lập kế hoạch cho hệ thống OH & S

Tiêu chuẩn ISO 45001 đặt việt lập kế hoạch  làm trọng tâm. Kế hoạch nhằm tránh các kết quả không mong muốn như không đáp ứng luật pháp hoặc nguy cơ gây thương tích cho nhân viên.  Điều khoản 6 đề cập đến việc thiết lập mục tiêu cho hệ thống quản lý OH & S. Các kế hoạch và mục tiêu này bắt buộc phải có bằng chứng bằng văn bản.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Điều khoản 7 bao gồm các yếu tố hỗ trợ như  năng lực và nhận thức và thông tin  cũng như các  nguồn lực. Khác với OHSAS 18001. ISO 45001 yêu cầu tổ chức phải cung cấp nguồn lực phù hợp để thực hiện ISO 45001.

ISO 45001 cũng khuyến nghị, Doanh nghiệp nên xây dựng mục tiêu về ISO 45001 phải phù hợp theo mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp.

Điều khoản 8:  Hoạt động

Kiểm soát hoạt động và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp được đề cập trong Điều khoản 8. Điều khoản náy cũng yêu cầu về quản lý gia công, mua hàng. Nghĩa là các tổ chức phải đảm bảo rằng trách nhiệm đối với quản lý rủi ro. Không được chuyển giao cho các nhà thầu phụ. Kiểm soát hoạt động hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nào. Đặc biệt là về mặt quản lý nhà thầu. Thực hiện tốt điều này sẽ rất có lợi cho tổ chức.

Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất

Giám sát và đo lường hiệu suất bao gồm tuân thủ pháp luật và đánh giá nội bộ. Phần này cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo phải xem xét hiệu quả hệ thống quản lý OH & S.

Điều khoản 10: Cải tiến

Tổ chức phải đảm bảo rằng cải tiến liên tục hệ thống quản lý. Điều này có thể bao gồm xử lý hiệu quả với việc không tuân thủ và quy trình hành động khắc phục. Trong các tình huống thực tế, nhân viên thực hiện sẽ luôn phải tham gia vào quy trình này. Vì không ai sẽ hiệu quả hơn trong việc xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề so với những người trực tiếp tham gia vào quy trình.

Để thực hiện thành công ISO 45001 thách thức lớn nhất là đảm bảo rằng các quy trình, chính sách và quy trình được thực hiện chính xác, hiệu quả. Điều này có thể đạt được bằng cách áp dụng đúng công thức  lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, cải tiến. Tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu được nêu trong các điều khoản đã nêu ở trên. Chúng tôi chắc chắn công việc triển khai ISO 45001 của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Doanh nghiệp có thể tham khảo các bài viết khác của chúng tôi để có thể hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

  CÁC BƯỚC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 45001: 2018 

Chứng nhận ISO 45001 có nghĩa là gì ?

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào loại chứng chỉ bạn muốn đạt được.
Doanh nghiệp có thể thực hiện chứng nhận ISO 45001 được cấp bởi 01 tổ chức chứng nhận.
Các nhân viên, cá nhân thì có thể nhận được chứng nhận về Đánh giá viên nội bộ hoặc Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 45001.

Các bước để Doanh nghiệp đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Các bước đạt được chứng nhận ISO 45001 cho các tổ chức. Bao gồm:

Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Tổ chức cần triển khai xây dựng hệ thống để tuân thủ các yêu cầu của ISO 45001.  

Thực hiện tiêu chuẩn ISO 45001 là một nhiệm vụ đầy thách. Đầu tiên, bạn phải bắt đầu xác định các yêu cầu pháp lý liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động. Xác định phạm vi của OH & SMS; Chính sách và mục tiêu OH & S . Xác định rủi ro và cơ hội; xác định các quy trình kiểm soát hoạt động. Doanh nghiệp cần lưu ý là có một số quy trình bắt buộc có.  Một số quy trình sẽ được thiết lập nếu tổ chức thấy chúng cần thiết.
Tất cả những hoạt động theo ISO 45001 cần được lưu trữ lại.

Sau khi tổ chức thiết lập các quy trình và thông tin tài liệu cần thiết. Doanh nghiệp cần vận hành nó để xác định xem hệ thống có được thiết lập đúng hay không. Và liệu có cần điều chỉnh, thay đổi gì không.
Bằng cách vận hành hệ thống, tổ chức sẽ tạo ra các hồ sơ chứng minh rằng các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch. Những hồ sơ này là cần thiết để kiểm tra và xem xét hệ thống của bạn. Giúp bạn đạt đạt được chứng nhận của bên thứ 3.

Các bước áp dụng HACCP

Các bước bắt buộc trước khi đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Xây dưng tài liệu và thực hiện triển khai OH & SMS là không đủ để chứng nhận. Doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng nó vừa hiệu quả vừa tuân thủ tiêu chuẩn. Các bước sau đây nhằm đảm bảo điều này và chuẩn bị cho tổ chức của bạn để được chứng nhận:

 1. Đánh giá nội bộ – Mục đích của đánh giá nội bộ là xác định mức độ tuân thủ OH & SMS của Doanh nghiệp với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Trong quá trình đánh giá, đánh giá viên nội bộ sẽ xem xét các tài liệu, hồ sơ và quy trình để xác định điểm yếu và cung cấp thông tin về sự không phù hợp.
 2. Xem xét của lãnh đạo – Đây là đánh giá cuối cùng về hiệu quả của Hệ thống.  Lãnh đạo sẽ xem xét hiệu quả của Hệ thống, kết quả Đánh giá nội bộ. Tất cả thông tin này sẽ cho phép ban lãnh đạo đưa ra quyết định về cách cải tiến Hệ thống.
 3. Hành động khắc phục – Sau đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo, Doanh nghiếp ẽ có những điểm cần cải tiến. Hành động khắc phục này là công cụ tốt nhất để xử lý sự không phù hợp.

Các bước triển khai ISO

Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Sau khi đã áp dụng thành công hệ thống. Doanh nghiệệp có thể đề nghị tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá. Tổ chức chứng nhận sẽ xác định xem Doanh nghiệp có tuân thủ tiêu chuẩn hay không . Sau khi đánh giá, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Giấy chứng nhận này là bằng chứng chứng minh sự tuân thủ của Doanh nghiệp với yêu cầu tiêu chuẩn.

Quy trình đánh giá chứng nhận thông thường chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn một (xem xét tài liệu) . Đây là giai đoạn đầu của chứng nhận; chuyên gia đánh giá chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu OH & SMS. Chuyên gia sẽ nắm bắt được hệ thống và các quy trình của tổ chức. Kết quả của bước này là đánh giá các tài liệu của bạn có tuân thủ các yêu cầu của ISO 45001.

Giai đoạn hai (Đánh giá chứng nhận chính thức) . Đây chính là phần quan trọng nhất của đánh giá chứng nhận. Trong giai đoạn này, chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện đánh giá quy trình và quan sát thực tế tại Doanh nghiệp bạn. Mục tiêu của họ là xác định sự tuân thủ OH & SMS. Đặc biệt là việc thực hiện vận hành trên thực tế có đúng với những gì tài liệu đã viết ra.

Trên đây là các nội dung cơ bản để Doanh nghiệp có thể hiểu về tiêu chuẩn ISO 45001. Chúng tôi còn rất nhiều thông tin hữu ích liên quan khác. Doanh nghiệp có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi.

Nếu cần hỗ trợ, Doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.